Kategorie
Zdrowie

Statystyki szczepień na COVID-19 w Poznaniu

Ostatnia aktualizacja danych 12 lutego 2021

Odporność zbiorowa za…

Po zebraniu pełnych danych za ostatni tydzień stycznia będziemy tutaj pokazywać szacowany czas do odporności zbiorowej.

Całkowita liczba zaszczepionych

Do dnia 12 lutego 2021 zaszczepiło się w Poznaniu 63266 osób. Tweetnij

Wykres pokazuje całkowitą liczbę osób, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki.

Dane są prezentowane za kolejne okresy tygodniowe, oznaczone na wykresie datą ostatniego dnia danego tygodnia.

Luka w danych styczniowych wynika ze zmiany źródła danych i zostanie uzupełniona w pierwszym możliwym terminie.

Dzienne dane z ostatnich 7 dni

Tygodniowa liczba szczepień

Wykres pokazuje liczbę osób, które przyjęły pierwsze dawki szczepionki.

Dane są prezentowane za kolejne okresy tygodniowe, oznaczone na wykresie datą ostatniego dnia danego tygodnia.

Luka w danych styczniowych wynika ze zmiany źródła danych i zostanie uzupełniona w pierwszym możliwym terminie.

Źródła danych

Prezentowane dane oparte są o dwa źródła: dzienne raporty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz dane uzyskane od Centrum e-Zdrowia.

Pierwotny plan zakładał pozyskiwanie danych z Centrum e-Zdrowia, ale z uwagi na niską jakość tych danych oraz czas oczekiwania, wszystkie dane od 27 stycznia oparte będą o dzienne raporty RCB.

Informacje publiczne uzyskane w drodze wniosków o dostęp do informacji publicznej:

Kolejne wnioski będą wysyłane okresowo, w celu sprawdzenia spójności danych RCB z danymi w innych komórkach Ministerstwa Zdrowia.

O tym raporcie

Raport ma na celu archiwizację i przystępną prezentację danych publicznych dotyczących szczepień mieszkanek i mieszkańców Poznania przeciw COVID-19.

Więcej informacji:

Informacje i linki

Objaśnienia i przypisy

Dane o populacji Poznania pochodzą z publikacji GUS pt. Poznań – biuletyn statystyczny (III kwartał 2020).

Przez poznaniaków rozumiemy osoby zameldowane lub zamieszkujące w Poznaniu.

Odporność zbiorowa występuje, gdy duża część danej populacji jest odporna na infekcję, dzięki czemu występuje niskie prawdopodobieństwo, że osoby nie odporne będą miały kontakt z tą infekcją. W przypadku szczepień, osoby zaszczepione chronią osoby, których nie można zaszczepić. [1] [2]

Odsetek osób zaszczepionych w danej populacji, przy osiągnięciu którego infekcja przestaje się rozprzestrzeniać, nazywany jest progiem odporności zbiorowej. [3] [4]

  • [1] Fine, P.; Eames, K.; Heymann, D. L. (1 April 2011). „’Herd immunity’: A rough guide”. Clinical Infectious Diseases. 52 (7): 911–16. doi:10.1093/cid/cir007. PMID 21427399.
  • [2] Gordis, L. (2013). Epidemiology. Elsevier Health Sciences. pp. 26–27. ISBN 978-1455742516.
  • [3] Somerville, M.; Kumaran, K.; Anderson, R. (2012). Public Health and Epidemiology at a Glance. John Wiley & Sons. pp. 58–59. ISBN 978-1118308646.
  • [4] Rodpothong, P; Auewarakul, P (2012). „Viral evolution and transmission effectiveness”. World Journal of Virology. 1 (5): 131–34. doi:10.5501/wjv.v1.i5.131. PMC 3782273. PMID 24175217.

Wykorzystane oprogramowanie i technologie