Misja serwisu

Dane dla Poznania powstały by przybliżać poznaniankom i poznaniakom wiedzę o wszystkich aspektach działania miasta i dawać im narzędzia wpływu na przyszły kształt Poznania.

Etap 1: Budowa serwisu

Tu jesteśmy.

Naszą pracę rozpoczynamy od budowy zestawu narzędzi, praktyk pozyskiwania danych oraz sposobów przystępnej prezentacji danych. To praca zarówno z technologią, jak i nad pozyskiwaniem danych.

Będziemy uczyć się na różnych zestawach danych i tematach, a także reagować na aktualne wyzwania stojące przed miastem.

Etap 2: Zbieranie danych

Zestaw prezentowanych w serwisie danych będzie następnie stopniowo poszerzany o kolejne zbiory.

Obok danych o wydarzeniach bieżących, takich jak szczepienia przeciw COVID-19, będziemy budować także bazę statystyk rocznych. Planujemy także w wybranych tematach porównywać Poznań do miast podobnej wielkości (Krakowa, Łodzi, Wrocławia).

Dzięki temu z czasem wszyscy będziemy mogli lepiej zobaczyć jak zmienia się Poznań i na jakich problemach potrzebujemy szczególnie się skupić.

Etap 3: Indeks Szczęśliwości Poznania

Po zgromadzeniu potrzebnych danych, chcemy corocznie publikować wskaźnik, który roboczo nazwaliśmy Indeksem Szczęśliwości Poznania.

Indeks pokazywał będzie jak zmienia się wpływ miasta na życie, zdrowie i poczucie szczęśliwości jego mieszkańców. Czy nasze miasto dobrze się nami, poznaniankami i poznaniakami, opiekuje?

Idea ISP opiera się na koncepcjach Szczęśliwości Narodowej Brutto z Królestwa Bhutanu oraz Good Country Index autorstwa Simona Anholta – przeniesionych z poziomu państwa na poziom miasta.